Interwizja

A właśnie terapeuci aż nazbyt często są stworzeniami samotnymi: cały swój dzień pracy spędzają odizolowani wraz z kolejnymi pacjentami od świata i rzadko spotykają kolegów, chyba że podejmą wytężony wysiłek, by zorganizować jakieś wspólne działania.

Irvin Yalom, Dar terapii

W Oikoumene organizujemy spotkania w ramach grupy interwizyjnej dla psychoterapeutów ze średnim stażem pracy. Interwizja to doskonała okazja, aby w gronie wspierających się wzajemnie osób wymieniać się osobistymi doświadczeniami zawodowymi. To też świetna możliwość uzyskania opinii, porady lub pomocy od kolegów po fachu.

Podczas interwizji wspólnie analizujemy przypadki z praktyki psychoterapeutycznej, szukamy własnych terapeutycznych zasobów, dzielimy się wiedzą i rozumieniem diagnostycznym naszych klientów i znajdujemy nowe możliwości pracy z nimi. Wsparcie w ramach interwizji może dotyczyć zarówno spraw związanych z pracą z klientami, jak również organizacyjnych i logistycznych aspektów zawodu psychoterapeuty.

W związku z tym, że grupa interwizyjna ma charakter koleżeńskiej superwizji, jest grupą zamkniętą i obowiązuje w niej zasada zachowania tajemnicy zawodowej. 

Jesteś gotowa / gotowy, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi psychoterapeutami?

Skontaktuj się z nami!