Psychoterapia grupowa

Więc jak się szuka pokrewnej duszy w tłumie? Cóż… Po pierwsze, potrzebny jest tłum.

Éric-Emmanuel Schmitt, „Oskar i pani Róża”

Psychoterapia grupowa stwarza możliwości wprowadzania zmian i czerpania wsparcia zarówno w kontakcie z prowadzącymi grupę, jak i jej uczestnikami.

W grupie terapeutycznej można podzielić się swoimi osobistymi przeżyciami, uczuciami i trudnościami w atmosferze zaufania, otwartości i bezpieczeństwa. Każdy z członków grupy ma przestrzeń do przemyśleń i autorefleksji oraz możliwość udzielania informacji zwrotnych innym osobom. Grupa staje się dzięki temu dobrym środowiskiem do tego, aby poszerzyć świadomość własnych myśli, uczuć i doznań z ciała, przyjrzeć się sposobom budowania relacji i komunikowania się z innymi.

Psychoterapia grupowa stanowi niepowtarzalną okazję do społecznego uczenia się i wdrażania nowo nabytych umiejętności w codziennym życiu, przenoszenia ich w osobiste relacje. Daje okazję to tego, aby przyjrzeć się sobie i innym, otworzyć się na wymianę i docenić jej wartość.

Na spotkania odbywające się w ramach psychoterapii grupowej w Oikoumene zapraszamy zarówno osoby, które nie mają doświadczeń w psychoterapii grupowej, jak i te, które miały już okazję podjąć tego rodzaju pracę nad sobą.

Grupa terapeutyczna

Oferta w przygotowaniu

Chcesz doświadczyć, jak potężnego wsparcia w pracy nad sobą może udzielić Ci grupa?

Zapisz się do grupy terapeutycznej