Psychoterapia online

Wszyscy ludzie śmieją się w tym samym języku.

przysłowie afrykańskie

Psychoterapia online jest alternatywą dla tradycyjnej psychoterapii realizowanej stacjonarnie, w gabinecie.

Psychoterapię realizowaną w Oikoumene w formule zdalnej polecamy osobom pełnoletnim, mieszkającym poza Krakowem lub zagranicą. Proponujemy taką formę terapii także klientom, którzy z innych ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach w gabinecie.

Psychoterapia online odbywa się według takich samych reguł i standardów, jak stacjonarna psychoterapia indywidualna, przy czym kontaktujemy się przy użyciu wybranego komunikatora internetowego.

Przed spotkaniem prosimy, aby klient zaopatrzył się w odpowiedni sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon, dysponował dobrym łączem internetowym oraz zadbał o dogodne warunki umożliwiające uczestnictwo w spotkaniu z zachowaniem zasad dyskrecji, bez przeszkód i bez udziału osób trzecich.

Chcesz skorzystać z psychoterapii, ale nie możesz spotkać się z terapeutą osobiście?

Nie szkodzi. Poszukajmy rozwiązania, które jest możliwe, i spotkajmy się online.
Umów się na spotkanie