Podejście Gestalt

Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy.

Mae West

Gestalt jest humanistyczny

Podejście Gestalt jest jednym z wiodących podejść w psychologii humanistycznej, która stanowi trzecią – obok psychoanalizy i behawioryzmu – siłę w psychologii. Historycznie rzecz ujmując, dzięki psychologii humanistycznej zaczęto nadawać w psychologii jako dziedzinie szczególną wartość takim aspektom ludzkiej egzystencji jak świadomość, wolność i wybór, wyższe wartości, odpowiedzialność, miłość i twórczość, związki z innymi ludźmi, ukierunkowanie na przyszłość oraz poczucie sensu.

Gestalt jest holistyczny i wglądowy

Gestaltowska koncepcja zdrowia zakłada, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwojowy oraz możliwość korzystnego funkcjonowania w środowisku, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego.

Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy określone potrzeby, emocje, pragnienia i wartości nie są uświadomione lub kiedy jednostka nie doświadcza wystarczającego wsparcia otoczenia w ich realizacji i przeżywaniu. Wynika z tego, że wewnętrzna praca z psychoterapeutą Gestalt będzie skupiać się na poszerzaniu świadomości klienta. A będzie to dotyczyło pięciu uniwersalnych dla każdego człowieka wymiarów egzystencji:

Podejście Gestalt ma więc na celu umożliwienie klientowi, aby jak najbardziej świadomie mógł dokonywać swoich własnych, autonomicznych wyborów, a także żeby robił to z uwzględnieniem swoich autentycznych potrzeb.

Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbitego w jego oczach.

Carl Rogers

Gestalt jest relacyjny

Charakterystyczna dla podejścia Gestalt jest taka relacja terapeutyczna, którą można opisać najprościej jako relację dwojga ludzi zmierzającą do jak największej równości między terapeutą a klientem, do podziału odpowiedzialności między nimi za to, co się wydarza w czasie spotkania, a także do zapewnienia otwartości terapeuty na unikatowe doświadczenie życiowe i sposób przeżywania klienta.

Psychoterapeuta wnosi w relację swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, uważność i życzliwość. A klient daje od siebie zaangażowanie, otwartość, chęć zmiany, życiową mądrość i całe bogactwo swojego doświadczenia. Przez to razem tworzą przestrzeń dialogu, zaufania i transformacji.

Gestalt jest fenomenologiczny

Wspomniany wcześniej aspekt relacyjny to fenomenologiczny rys psychoterapii Gestalt. Oznacza to, że istotą tej terapii jest przyglądanie się doświadczeniom takimi, jakimi są, w teraźniejszości, w toczącym się dialogu, we wspierającej atmosferze, bez założeń i ocen. Dzięki temu pojawia się to, co prawdziwe, autentyczne i dostępne – prawdziwe, głębokie poznanie siebie.

Gestalt jest doświadczeniowy

Bezpośrednie przeżywanie, doświadczanie, sprawdzanie i eksperymentowanie w bezpiecznych warunkach gabinetu terapeutycznego to kolejna jakość, której można się spodziewać w trakcie pracy gestaltowskiej. Ten sposób wprowadzania zmian umożliwia wyjście ze starych schematów, usztywnień, wyuczonych mechanizmów i poszukiwanie nowych, twórczych i satysfakcjonujących rozwiązań na przyszłość.