Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.oikoumene.pl (dalej jako „Serwis internetowy”).

 1. Administratorem serwisu www.oikoumene.pl jest: Oikoumene Gabinety Psychoterapii Gestalt Magdalena Ryszka, z siedzibą ul. Kraszewskiego 26/3, 30-110 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod numerem NIP: 8131338442 oraz REGON: 691785359.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Kraszewskiego 26/3, 30-110 Kraków, tel. +48 506 977 650, adres e-mail: kontakt@oikoumene.pl.
 3. Aktualna wersja polityki prywatności serwisu internetowego jest zawsze opublikowana pod adresem www.oikoumene.pl/polityka-prywatnosci. Poszczególne zapisy tej polityki mogą zmienić się bez powiadamiania o tym Użytkowników.
 4. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane w serwisie internetowym.

RODO

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@oikoumene.pl.
 2. Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
 4. właściwej organizacji procesu wykonywania usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym z Użytkownikiem dot. ustalania terminu wizyt indywidualnych lub spotkań grupowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO),
 5. dochodzenia ewentualnych roszczeń, jakie przysługują Administratorowi jako przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),
 6. realizacji obowiązków podatkowych, np. wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości),
 7. prowadzenia korespondencji elektronicznej z Użytkownikiem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług wykonywanych dla Użytkownika i działań marketingowych z tym związanych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
 9. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,
 10. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat,
 11. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 12. Administrator informuje, iż Użytkownikowi przysługują prawa:

a) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

b) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art.16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art.21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art.20 RODO) – w celu realizacji tych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w p. 5,

c) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na urządzenia końcowe przeznaczone do korzystania z Internetu. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie danych w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookies zawierają jedynie bardzo krótkie informacje tekstowe, nie mogą więc być programami komputerowymi (np. wirusami). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Co ważne, pliki cookies nie mogą gromadzić żadnych danych Użytkowników, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową.
 2. Ten Serwis internetowy korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google używającego plików cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z serwisu, do prezentowania danych właścicielowi i administratorowi serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Zablokowanie pobierania danych przez Google Analytics jest możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzia dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Ten Serwis internetowy korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, sieciami reklamowymi, narzędziami służącymi do analizy.
 4. Korzystając z serwisu internetowego bez zablokowania plików cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wymienione w tej polityce podmioty, w opisany w tej polityce sposób oraz w określonych w tej polityce celach.
 5. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika końcowego. Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają na kontrolę plików cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na urządzeniu końcowym przeznaczonym do korzystania z Internetu. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może zmniejszyć wygodę korzystania z serwisów oraz wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.
 6. Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.
 7. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated, a z plików cookies innych firm na stronie: https://optout.networkadvertising.org.
 8. Dane gromadzone w tym Serwisie internetowym mogą być wykorzystywane m.in. do:
  1. dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu,
  2. tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania,
  3. po uzyskaniu zgody od Użytkownika: stworzenia ogólnego profilu Użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie, przy użyciu m.in. tagów remarketingowych i tagów konwersji), co umożliwia m.in. działania remarketingowe oraz prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego Użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu.