Psychoterapia indywidualna

Najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia.

Irvin Yalom

Psychoterapia ma na celu łagodzenie cierpienia oraz jest sposobem na wprowadzanie zmian w obszarze psychiki i relacji z innymi ludźmi. To, co najczęściej sprawia, że kierujemy swoje kroki do gabinetu terapeutycznego, to różne formy cierpienia, którego doświadczamy. Może to być kryzys psychiczny, objawy depresyjne lub lękowe, zaburzenia psychosomatyczne czy trudności w relacjach z bliskimi.

Psychoterapia otwiera przed nami też znacznie szersze możliwości – poszerzania samoświadomości, odkrywania własnych zasobów oraz identyfikowania ścieżek dalszego rozwoju. A wszystko to przyczynia się do tworzenia pełniejszego i bardziej szczęśliwego życia.

Psychoterapia indywidualna to lecząca relacja, którą wspólnie tworzą psychoterapeuta i klient. Relacja ta, dzięki serdeczności, uważności i dyskrecji, daje wyjątkowe możliwości dzielenia się trudnościami i doświadczenia ulgi w cierpieniu. Mając obok siebie życzliwą osobę terapeuty, klient może w bezpieczny sposób uświadamiać sobie źródła doświadczanych trudności, odkrywać i rozwijać swoje możliwości oraz badać nowe sposoby przeżywania i reagowania.

Kluczową częścią psychoterapii jest eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i postawami, ponieważ pozwala na wprowadzenie zmian w realnym życiu. Często przekonujemy się, że samo rozumienie, co się z nami dzieje, nie rozwiązuje problemu. Potrzeba jeszcze odpowiednich warunków, żeby dotychczasowe usztywnione schematy myślenia, odczuwania i działania zastąpić nowym doświadczeniem. 

Spotkajmy się, aby porozmawiać o tym, jak psychoterapia indywidualna może Ci pomóc.

Umów się na spotkanie.
Kontakt